Groenoord
opgave
inrichtingsplan openbare ruimte Groenoord
opdrachtgever
Ymere en pFc2 (Groenoord CV), gemeente Leiden
ontwerp
2008 tot heden
realisatie
fase 1 in 2011
in samenwerking met
KOW, Mullerners+Mulleners architecten, Ritzen architecten
onder supervisie van
Atelier Dutch

Het Inrichtingsplan Openbare Ruimte van Groenoord is een verdere uitwerking van het Masterplan Leiden GEO (Groenoordhallen en omgeving) dat door Atelier Dutch in 2006 is opgesteld. Het plan kent twee delen: de eerste fase bestaat voornamelijk uit laagbouw en is op dit moment in aanbouw. De tweede fase bestaat uit hoogbouw en is in de fase van Voorlopig Ontwerp.

In de transformatie van het Groenoordhallenterrein naar een nieuwe woonwijk is voor het laagbouwdeel in sfeer en karakteristiek van de straten aansluiting gezocht bij het bestaande tuinstedelijke karakter van Groenoord noord. De straten zijn stenig met tussen het parkeren verspreide sierlijke boombeplanting. Bijzonder is het Leidse stoepjes voor een groot deel van de woningen: op dit private stoepje kunnen bewoners een bankje of bloempot kwijt.

Lange landschappelijke lijnen geven Groenoord haar eigen gezicht. Het belangrijkst zijn de centrale watergangen, één met stenen kade en één met een groen talud en landschappelijke bomenrij. Er is met deze elementen een verbinding met de Kagerplassen en met het centrum van Leiden. De landschappelijke lijnen komen samen in het hart van Groenoord waar in de 2de fase een plein aan het water wordt gerealiseerd.

Tussen Groenoord en de aanliggende woon- en werkgebieden is een drietal groene randen als “groene vitrages” ontworpen. Het zijn brede parkachtige stroken waar in het groen gewandeld en gespeeld kan worden. De speelstroken kunnen door kinderen veilig worden bereikt via een netwerk van binnenhoven.

De sfeer van de openbare ruimte van Groenoord fase 1 wordt mede vormgegeven met de keuze van materialen. De belangrijkste uitgangspunten zijn dat het materiaal tijdloos is, van goede kwaliteit, duurzaam en past bij de klassiek moderne architectuur van Groenoord. Om niet helemaal aan de geschiedenis van de plek voorbij te gaan worden al de gebakken klinkers op het voormalig Groenoordhallenterrein hergebruikt in de straten van Groenoord-fase 1. Het zijn roodgeel gemêleerde gebakken klinkers, keiformaat, met een warme uitstraling. De straten van Groenoord krijgen hiermee een authentiek en duurzaam karakter.

Het meubilair voor Groenoord fase 1 heeft speciale aandacht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onderdelen van de te slopen Groenoordhallen: de houten spanten. De spanten worden in de lengte in stukken verdeeld en na behandeling als houten zitbanken in de groene randen teruggeplaatst. Het is een tastbare herinnering aan de Hallen, getransformeerd tot zitobject.

Voor de tweede fase is in het voorlopig ontwerp gerefereerd naar de tuin van het voormalige landgoed Groenoord. Het dak wordt ingericht als een groene verblijfsplek. Bijzondere beplanting en hoogteverschillen in het maaiveld geven het dak een tuinachtige sfeer.