ideeën uitwisselen over de stedelijke ruimte

Eén op één stadslandschappen houdt van ideeënuitwisseling. We ontvangen graag feedback. Van opdrachtgevers, van bewoners, van vakgenoten en journalisten. Omdat het leuk is dat mensen betrokken zijn bij wat je creëert. En omdat het ontwerp erbij gebaat kan zijn.

Op deze website geven we ruimte om ideeën uit te wisselen over de stedelijke ruimte en over onze ontwerpen. Het gastenboek is de plek om publiek te reageren op de buitenruimtes die wij hebben ontworpen. Maar ook de ideeën van journalisten over onze ontwerpen delen we hier graag.

Participatie is ook een vorm van uitwisseling. Bij steeds meer ontwerpen van één op één stadslandschappen kunnen bewoners hun ideeën over de openbare ruimte vertellen. Met enquêteformulieren of tekeningen, tijdens commissievergaderingen en na ontwerppresentaties. Onze website biedt een inkijkje in verschillende participatiemogelijkheden.