ontwerpen aan stedelijke buitenruimte

Eén op één, stadslandschappen geeft vorm aan de buitenruimte in en om de stad. Iedere plek die we onder handen nemen, bezit onzichtbare kwaliteiten die wij (weer) zichtbaar willen maken. Door in te zoomen op essentiële ruimtelijke elementen, deze uit te lichten en daar vervolgens als ontwerpers iets aan toe te voegen. Met sobere materialen, oog voor de meest natuurlijke oplossingen en strategische vormgeving. Omdat uiteindelijk de context van de plek voor ons van doorslaggevend belang is.

doordachte stedelijke buitenruimte

Een ontwerp van één op één volgt op een analyse van wat al aanwezig is en hoe gebruikers met een locatie (kunnen) omgaan. Ons ontwerp voegt zich dan in de bestaande of nieuwe situatie alsof het altijd al zo was, maar dan beter. Want een ontwerp van één op één is altijd maakbaar en tot in het kleinste detail doordacht, maar nooit helemaal achter de tekentafel bedacht. De stap van onze tekeningen naar de werkelijkheid is tot een minimum beperkt, ofwel één op één.