Raadhuisplein
opgave
terreininrichting Raadhuisplein Pijnacker
opdrachtgever
gemeente Pijnacker-Nootdorp
ontwerp
2000-2001
realisatie
augustus 2002
budget
€ 1.200.000
in samenwerking met
SmitsRinsma-adviseurs groenvoorziening en terreininrichting

Het Raadhuisplein is vanouds het centrale plein in Pijnacker, maar in de loop der tijd dichtgeslibd met auto's. De opgave is deze plek tot een pleinruimte te transformeren. Door het plein opnieuw in te richten, kan dit voor meer functies gebruikt worden.

Het plein is nu een open plek die de bewoners volop ruimte biedt. Naast de wekelijkse markt vinden er veelvuldig manifestaties en herdenkingen plaats. Om dit alles gade te slaan zijn er bankjes aangebracht onder de bomen. Om het (nu voormalige) raadhuis is bovendien een klassiek hardstenen trouwbordes gelegd dat tegelijk dienst kan doen als een lage tribune.

De auto’s die eerst op het plein stonden zijn verhuisd naar de parkeerkelder eronder. Slechts twee ingangen op het plein markeren dit gegeven. Toch heeft de aanwezigheid van de parkeergarage ingrijpende gevolgen voor de bomen op en afwatering van het plein. De bestaande platanen zijn verplaatst naar de volle grond in de buitenranden van het plein; de afwatering loopt via speciaal ontworpen ondiepe, in het pleinoppervlak verzonken goten.

Door de ’vloerbedekking’ van het plein door te trekken in de omliggende straten krijgt het hele centrum samenhang en een zelfde, herkenbare identiteit. Verder leiden enkele hardstenen waterwerken naar de entree van het nieuwe winkelcentrum dat aan de achterkant van het plein is gelegen. Terwijl een bloementuin met bomen in de vorm van het wapen van Pijnacker is gekoppeld aan een woonstraat.