de binderij
opgave
pleinontwerp met speelplaats
opdrachtgever
Bureau Kroner / PFC2
ontwerp
2007 tot 2009
realisatie
2011

De Binderij is een gebied waar door ontwikkelaar PFC2 en woningbouwvereniging De Principaal een nieuw bouwblok is ontwikkeld op de plek van een verdwenen boekbinderij. Het gebied ligt aan de Kostverlorenvaart in het stadsdeel Westerpark. Een oude zaagmolen naast de Binderij is een restant van de kleine industriële activiteiten in dit gebied. Bureau Kroner heeft in het door haar ontworpen bouwblok met ateliers en werkplaatsen op de begane grond het “werkmilieu” in stand gehouden. Eén op één, stadslandschappen sluit met de inrichting van het plein en met name het materiaalgebruik aan op de historie en context van de plek, de informele sfeer van deze kleine bedrijvigheid aan het water. Het plein krijgt voor een deel een “halfverhard”oppervlak, een grid van bomen en her en der geplaatste banken die verwijzen naar de boomstammen in het water bij de zaagmolen. We beschouwen het plein als een buitenkamer voor de bewoners en gebruikers van de aangrenzende blokken.