Coenecoop 3
opgave
stedenbouwkundig ontwerp met beeldkwaliteitsplan
opdrachtgever
Gemeente Waddinxven
ontwerp
2007-2010
realisatie
2010 tot heden

Coenecoop is groene koop: bedrijven in het nieuw te bouwen bedrijventerrein van Waddinxveen, Coenecoop 3, onderscheiden zich door hun locatie binnen een groene omgeving.

In het ontwerp en beeldkwaliteitplan voor Coenecoop 3 bevinden de bedrijven zich op groene (schier)eilanden in een waterrijk park. Door de afwisselende groene oevers en kades kunnen de bedrijven zich, elk op eigen wijze, presenteren naar de te verleggen ontsluitingsweg, de Dreef.

Een groene parkzone langs de (verlegde) Dreef legt een relatie tussen het landschap langs het Kanaal met Coenecoop 3, het bestaande scholenterrein en het nieuw te ontwikkelen centrum van Waddinxveen. Als groen en attractief bedrijventerrein wordt Coenecoop 3 hét visitekaartje voor Waddinxveen.

Coenecoop is groene koop.