Vleuterweide
opgave
Inrichting openbare ruimte Vleuterweide
opdracht
GEM Vleuterweide Beheer B.V.
realisatie
2000 tot heden

Het eerste en inmiddels meest omvangrijke project van één op één is de inrichting van het stadsdeel Vleuterweide dat deel uitmaakt van de Vinexwijk Leidsche Rijn. Daarbij staat de openbare ruimte als bindend element dat eenheid schept in de buitenruimte rond 6000 woningen centraal. Wat begon met een handboek vol richtlijnen is inmiddels uitgegroeid tot een meerjarige opdracht in doorlopende uitvoering. één op één legt dan ook niet alleen de basis voor de inrichting, het bureau draagt ook zorg voor de nodige continuïteit en flexibiliteit in de toepassing.
Gezocht is naar typische sferen en een gezamenlijk thema: dorps - in de zin van landschappelijk - wonen. Vertaald naar de praktijk levert dit een raamwerk van landschappelijke elementen op die afwisselend bepalend zijn. Soms zijn bomen dominant, dan is het weer water, riet, gras of zijn het hoogteverschillen die het beeld van een straat bepalen.

Daarnaast zijn er zes details uitgelicht die refereren aan een dorpse sfeer.
Allereerst wordt in het straatbeeld duidelijk verschil gemaakt tussen stoep en straat door verschillende materialen te gebruiken. Iedere straat krijgt bovendien een multifunctionele strook; soms verwerkt deze zichtbaar de afwatering, op andere plekken vormt deze strook de duidelijke scheidslijn tussen lopen en rijden. Met behulp van groen wordt de overgang tussen openbaar en privé, straat en tuin duidelijk geaccentueerd. Om daarbij ook de veiligheid en sociale cohesie in de wijk te bevorderen wordt de altijd groene erfafscheiding aan de voorzijde van de huizen nooit hoger dan 0,8 meter. Achter kan de heg wel oplopen tot maximaal 1,8 meter om de bewoners toch de nodige privé ruimte te bieden. Waar mogelijk wordt gekozen voor baksteen als bouwmateriaal. En tot slot wordt veel aandacht besteed aan ogenschijnlijk kleine details die ieder huis toch iets persoonlijks en dorps kunnen geven, zoals bankjes naast de deur of kleine veranda’s.

Per straat of buurt kunnen deze elementen verder worden uitgewerkt en eventueel gecombineerd tot een eigen profiel. Een voorbeeld is de Boomgaardbuurt, waar perenbomen het smalle straatprofiel flankeren en ieder huis een kleine veranda heeft. Ook loopt de waterafvoer er bovengronds in een groenstrook met verdiept greppeltje. Met beperkte middelen wordt zo toch een informele, dorpse sfeer geschapen die luchtig, speels maar ook heel natuurlijk aandoet.

interview: dorps wonen van één op één stadslandschappen
kritiek in de Blauwe Kamer, april 2007: De Boomgaarden Vleuterweide
vleuterweide trailer by Wim Hendriks op youtube