almere stripheldenbuurt
opgave
inrichtingsplan stripheldenbuurt en maaiveldinrichting veld 24
opdrachtgever
gemeente Almere / NCB Projectrealisatie
ontwerp
2003 - 2006
realisatie
2007
in samenwerking met
Onix Architecten
onder supervisie van
BFAS architectuur en stedebouw

In 2003 heeft één op één stadslandschappen het inrichtingsplan voor de hoofdstructuur van de Stripheldenbuurt ontworpen. In het ontwerp is gebruikt gemaakt van de sfeer van het al bestaande bos in de Stripheldenbuurt door het thema “wonen in het polderbos” tot aan de woning voelbaar en zichtbaar te maken. Kenmerken van het polderbos zijn de aanwezigheid van groen met een forse maat en de aanwezigheid van boomsoorten die zich van nature thuis voelen op de voormalige zeebodem van de polders.

Voor de bostuin van veld 24 is het thema wonen in het polderbos binnen de al bestaande bosrand aan de westzijde van de Stripheldenbuurt verder uitgewerkt.

De door Onix architecten ontworpen bosvilla's liggen op terpen in een wilgenbos. Het wilgenbos wordt nieuw geplant op de voormalige zeebodem: de wilgen komen in een schelpenverharding te staan. Rijdend door het gebied wordt de sfeer van het polderbos tot in de woning ervaren: we zien de villa’s tussen de bomen liggen en vanuit de woning is er altijd zicht op groen. Centraal in de bostuin ligt een hoger gelegen speelterp waar kinderen vanaf kunnen glijden en vanwaar een houten vlonder de bosrand in leidt. Schelpenpaadjes maken het bos betreedbaar: de bosrand en de bostuin lopen ongemerkt in elkaar over.