Malberg
opgave
opstellen beeldkwaliteitplan voor de vernieuwing van Malberg
opdracht
Gemeente Maastricht, Servatius, Woonpunt, AM Wonen
ontwerp
2003/2004
samen met
Franz Ziegler bureau voor architectuur en stedenbouw

Malberg is één van de 56 naoorlogse wijken die in het kader van het actieprogramma Herstructurering van VROM wordt aangepakt. Dat betekent dat er volop nieuw gebouwd wordt. Maar herstructurering van de openbare ruimte in zo’n wijk moet zich niet beperken tot inrichting van de nieuwe straten alleen. Doel is om de kwaliteit van de wijk als geheel te verbeteren. Oog voor elementen die de sociale, economische en ruimtelijke samenhang een positieve impuls geven is daarbij onontbeerlijk.

Ooit was Malberg een wijk met vier parochies. Die zijn verdwenen. De inzet nu is om van Malberg weer één wijk te maken, met een eigen identiteit en een eigen hart. Het hart wordt een nieuw multifunctioneel gebouw vol winkels, cultuur en de twee bestaande scholen.
Kwaliteit en identiteit zoeken we juist in wat Malberg zo bijzonder maakt: de relatie met het direct aangrenzende prachtige Limburgse landschap en het dankzij twee beekdalen al aanwezige reliëf. We willen dat iedereen in de wijk het landschap in principe binnen twee afslagen moet kunnen ervaren. Om dit te bereiken laten we het groen in parkachtige wiggen de wijk binnen groeien en worden de bermen van deze doorgaande routes ecologisch beheerd. De straten en lanen haaks op deze groene wiggen liggen als decors achter elkaar. Daar loop je als bewoner doorheen, over het natuurlijk golvend reliëf in de grond.

Naast extraverte straten, doorgaande routes met heel diverse bebouwing ernaast, zijn er in Malberg ook introverte straten te vinden. Deze introverte ensembles zijn voor ons evengoed interessant omdat er collectief gewoond wordt en zichtbare samenhang tussen de huizen en de openbare ruimte bestaat. Ook in de nieuw te bouwen delen van de wijk laten we deze tweedeling in straattype terugkomen.

In Malberg kiezen wij ervoor niet te investeren in exclusief materiaalgebruik. We gaan voor goed maar eenvoudig. We gebruiken dat wat al aanwezig is. De identiteit zoeken wij in de kleinste details: van straatnaambordjes waaraan heel statig de wijknaam wordt toegevoegd, tot een onmiskenbare scheiding tussen privé- en openbare ruimte door het aanbrengen van stevige betonnen randen (soms met fietsenrek) en een heldere omkadering rond pleinen.