Almere Homeruskwartier
opgave
maaiveldinrichting openbaar raamwerk Homeruskwartier
opdrachtgever
Gemeente Almere
ontwerp
vanaf 2007 tot heden
realisatie
vanaf 2009 tot heden
in samenwerking met
Atelier Dutch
onder supervisie van
OMA

Almere Homeruskwartier is een experiment. Door bewoners zelf hun huis te laten bouwen zal er volgens wethouder Adri Duivesteijn een meer divers stadsbeeld ontstaat, met meer programmatische variatie en mogelijkheid tot verdichting. Duivesteijn voorziet met Homeruskwartier in een meer duurzame ontwikkeling voor Almere.

OMA heeft het stedenbouwkundig plan ontworpen waarin 3000 woningen, publieke voorzieningen en commerciële functies een plaats krijgen. Alle woningen, bedrijfspanden en een deel van de winkels zullen ontworpen en gebouwd worden door particulieren, collectieven of particulieren in samenwerking met projectontwikkelaars: Homeruskwartier wordt een staalkaart van opdrachtgeverschap.

De inrichting van de openbare ruimte door één op één, stadslandschappen is ook gebaseerd op het uitgangspunt van het maken van een duurzame stad. In het plan is ingezet op een forse en herkenbare groenstructuur met duurzame boomsoorten en voldoende groeiplaatsruimte. Daarnaast wordt het regenwater niet afgekoppeld in de riolering, maar bovengronds naar de grachten afgevoerd. Ten slotte wordt het bestratingmateriaal al omgekeerd gebruikt voor de bestrating van de bouwwegen gedurende de bouwtijd, om tijdens de woonrijpfase definitief gestraat te worden.