Heesterveld
opgave
prijsvraag
ontwerp
2007
in samenwerking met
Paul Salomons architect

Prijsvraag Heesterveld: binnenste buiten (inside out). De hovenstructuur en de relatief bescheiden schaal van het complex is uniek in de Bijlmer. Het zijn goede eenvoudige woningen met een lage huur. Het is een van de weinige plekken waar de openbare ruimte nog functioneert als plek om elkaar te ontmoeten, zij het met problemen. Waarom zouden deze woningen gesloopt moeten worden? Behoud van een deel van Heesterveld zou juist iets toe kunnen voegen aan de differentiatie in de Bijlmervernieuwing. Vanwege de bereikbaarheid met de metro en de auto is de locatie bovendien uitermate geschikt voor appartementen en bedrijvigheid en woon-werkwoningen aan de straat.

Heesterveld moet een mooie buurt gaan worden. De openbare ruimte moet uitstralen dat bewoners een perspectief hebben. Maar het huidige Heesterveld is als een jas die binnenste buiten zit. Privé tuinen grenzen direct aan het openbaar gebied en de portieken liggen in de besloten hoven. Veiligheid is echter gebaat bij duidelijke grenzen tussen openbaar en privé. Daarom moet de goede kant naar buiten gekeerd worden.

De wijk is op één vlak al heel sterk gedifferentieerd. En dat zijn de bewoners. Van de daadkracht en kennis van de huidige bewoners willen we gebruik maken in het vernieuwingsproces van de buurt. Wij gaan van Heesterveld weer een sterke buurt maken.