Europawijk
opgave
visie en inrichtingsplannen voor langzaam verkeer routes in Europawijk zuid
opdrachtgever
Gemeente Haarlem
ontwerp
2003

Europawijk is een typische stadswijk stammend uit de jaren vijftig, met aan de ene kant hoogbouw in het groen aan het Spaarne, daar tussenin laagbouw volgens het tuinstadprincipe en aan de andere kant stedelijke hoogbouw tegen het centrum. Deze drie woonsferen worden met elkaar verbonden door brede lanen, voor snel verkeer, en rustige woonstraten.

Ons werd gevraagd om aan deze heldere, ruimtelijke opzet een aantal doorlopende fietsroutes toe te voegen, die oost en west, Spaarne en het centrum van de Europawijk met elkaar verbinden. Grondige analyse leerde echter dat degenen die door deze wijk fietsen over het algemeen bewoners zijn. Het is voor hen niet nodig iets toe te voegen aan het bestaande netwerk. Bewoners weten de weg toch wel, voor hen is het veel belangrijker om binnen het bestaande netwerk meer herkenning en betekenis te creëren. Temeer omdat de publieke ruimte was verworden tot een aaneenschakeling van anonieme, onveilige plekken.

Herkenning is vooral gezocht in het groen. Van oorsprong was het groene karakter van de wijk al sterk, dit wordt in de nieuwe opzet alleen maar extra geaccentueerd. Tuinen vol exotische grassen en rozen scheiden de hoogbouw. Ook de groene grenzen tussen de straten met laagbouw en op de vele knooppunten tussen de lanen worden versterkt.

Om de anonimiteit van het publieke domein op te heffen worden er speelveldjes, pleintjes en winkeltjes gesitueerd in de straten en aan parkachtige pleintjes. De grens tussen particuliere voortuintjes, speelplekken en de straat wordt helder door groene hekken. Het fietspad volgt het grid van de straten en lanen, maar slingert zich soms ineens ook door het groen langs speelplekken, winkels en de moskee. Waar mogelijk krijgen kunstenaars de kans om een anonieme plek of blinde gevel op te laden met betekenis.