Apollokwartier
opgave
masterplan
opdrachtgever
Gemeente Soesterberg
ontwerp
2010
in samenwerking met
Atelier Dutch

In opdracht van de gemeente Soesterberg heeft één op één stadslandschappen in samenwerking met Atelier Dutch een visie ontwikkeld voor een duurzame nieuwe buurt met 180 woningen in een bosgebied aan de oostkant van Soesterberg.

Eén op één stadslandschappen heeft als ontwerpthema Het Bosket geïntroduceerd: de in het gebied aanwezige historische landgoederen krijgen een hedendaagse vertaling in de buurt. Bestaande lanen blijven intact en worden zelfs omgevormd tot groene openbare centrale zones met langzaam verkeersroutes. In de keuze voor de richting van de verkaveling is aangesloten op de richting van de 17de eeuwse buitenplaatsen. Een belangrijke historische lijn krijgt in het plan een bijzondere beëindiging in de vorm van een bosvijver waarmee een laan die in het oneindige doorloopt wordt gesuggereerd. De begrenzing van de voormalige buitenplaats en de overgang naar de (voormalige) woeste gronden is als ontwerpthema uitgewerkt in de “landschapswal” (tevens geluidskering).

Ook in de uitwerking van de openbare ruimte kan de sfeer van het woonbos kan met allerlei middelen worden versterkt. In onze visie hebben we een aantal “bouwstenen” genoemd zoals minimale verharding, behoud van zoveel mogelijk bomen/bosjes door een slimme verkavelingstrategie, altijd zicht op bos, het zoveel mogelijk laten doorlopen van de bosvloer tot aan de voorgevel, altijd een groene berm voordat het uitgeefbaar terrein begint, minimale toepassing van verlichting (ook duurzaam, natuur) en het toepassen van materialen die de zachtheid van het bos weergeven.

Het Bosket is vooral een duurzaam plan omdat het is gebaseerd op de ondergrond en identiteit van het bestaande gebied waarin met lichte stedenbouw een woonmilieu met een eigen landschappelijke identiteit is gecreëerd. Bovendien wordt het bestaande geïsoleerde gebied door middel van recreatieve routes weer verbonden met het Hart van de Heuvelrug.