funke kupper terrein
opgave
herinrichting speelterrein en omgeving school funke-kupper terrein amsterdam
opdrachtgever
stadsdeel osdorp
ontwerp
2006-2009
realisatie
vanaf 2011

Maaiveldinrichting Funke Küpperterrein

Door het één op één, stadslandschappen is een visie gemaakt voor de herinrichting van het Funke Küpperterrein als gevolg van de komst van een nieuw schoolgebouw voor Ichtus, een bestaande lagere school in Osdorp (Amsterdam Nieuw West).

Het terrein wordt gezien als “tuin voor de buurt”. De tuin krijgt een duidelijke begrenzing van een groen raamwerk (tuinrand) in combinatie met de stoep. Het gebied wordt als één geheel te worden vormgegeven, waarbij bestaande functies en gebouwen in het gebied in het ontwerp voor de openbare ruimte worden opgenomen.

In de tuinrand kunnen plekken worden opgenomen die bijzonder zijn zoals een zitgedeelte, de entree van de nieuwe school, een plek om fietsen neer te zetten, enzovoorts. Hekwerken of andere erfafscheidingen die nodig zijn worden gecombineerd met ander straatmeubilair zoals fietsenstallingen. Voor het hele gebied is eenheid gezocht in de stoep, de tuinrand, de entrees en de erfafscheiding.

De hoekpunten van het plangebied zijn vanuit de buurt de entrees naar het Funke Küpperterrein. Bloesemende bomen met een tuinachtig karakter zijn de aanduiding van deze bijzondere plekken. Hiermee wordt aangesloten op de ontwerptaal van de buitenruimteontwerpers van weleer waarbij in Nieuw west met een architectonische boombeplanting richting en duiding aan de openbare ruimte werd gegeven.

De stoep zal bestaan uit betontegels zodat dit aansluit bij de bestaande openbare ruimte in Osdorp. De tuinrand is plantsoen met bomen en lage beplanting zodat er overzicht is op het terrein en vanaf het terrein naar de buurt toe. Het gaat om een uitgekiend beplantingsplan (inzet op bloeiwijzen, bladkleur, textuur, vorm etc.) met een gevarieerd en aantrekkelijk beeld. Bestaande bomen van goede kwaliteit zullen met uitzondering van de te bebouwen delen gehandhaafd blijven. Van de bomen die vanwege de komst van de school zullen verdwijnen worden díe bomen die verplantbaar zijn in het gebied terugkomen.

Het ontwerp voor de maaiveldinrichting is tot stand gekomen met behulp van een aantal inspraakronden voor omwonenden en de kinderen uit de buurt.