centrum homeruskwartier
opgave
Breed, breder breedst - prijsvraagontwerp voor een brede school en multifunctionele accommodatie in Rotterdam
uitschrijver
AIR architectuurcentrum Rotterdam en Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam
ontwerp
2008
in samenwerking met
M3H architecten

In samenwerking met M3H architecten heeft één op één stadslandschappen een ontwerp gemaakt voor een brede school, kindercampus Bloemhof, in Rotterdam-Zuid

Door sloop en nieuwbouw wordt de ruimtelijke structuur van het prijsvraaggebied gedefinieerd: door bebouwing langs de randen ontstaat een heldere stedelijke ruimte, zowel in het gebied als rondom. Het gewenste ‘Multi Functionele Accommodatie-programma’ wordt centraal gesitueerd op het omkaderde binnenterrein. Het programma ligt als een heuvel op het binnenterrein: gestapeld in twee lagen met de hogere sporthal in het midden en lagere voorzieningen daar omheen. Directe routes, in de vorm van loopbruggen, verbinden drie scholen met het MFA-programma.

Het hele binnenterrein inclusief de dakvlakken van het MFA-programma wordt ingericht als een groen landschap. Hierin worden de buitenactiviteiten van de MFA worden geïntegreerd. Het meest openbare programma (theater en voetbalveld) ligt aan de randen van het plangebied en legt zo een relatie met de buurt.

Naar binnen toe wordt het gebied steeds meer privaat en ook steeds beter afsluitbaar. De wisselwerking tussen meer en minder openbaar gebied maakt dat delen van het binnenterrein echt met een tuinkwaliteit kunnen worden ingericht: hier geuren de rozen, bloeit de lavendel en laat de valse christusdoorn met haar herfstkleuren het verloop van de seizoenen zien.

Resultaat is een duidelijk gedefinieerde stedelijke ruimte die overzichtelijke en beheersbaar is. Een groen en veilig speelgebied voor alle kinderen van de campus en uit de wijk. En doordat de dakvlakken van het gestapelde MFA programma integraal onderdeel zijn van de groene inrichting van het binnengebied wordt voorkomen dat er een te groot gebouw in een te krap binnenterrein staat. De Multifunctionele Accommodatie is getransformeerd tot een Multifunctioneel Landschap.

eervolle vermelding

© 2024 één op één, stadslandschappen