Plantage
opgave
ontwerp kop en start van de plantage
opdrachtgever
Gemeente Schiedam
ontwerp
2009

In tegenstelling tot het oorspronkelijke wandelpark, ontstaan voor de gegoede burgerij van Schiedam, fungeert de Plantage in Schiedam op dit moment vooral als buurtpark. Een slecht functionerend en dicht beplant middenstuk deelt het park in tweeen.

De positie van het park in het centrum van Schiedam is juist uitgangspunt voor een samenhangend ontwerp met een duidelijke kop en staart.

De historische context is inspiratie voor de vormgeving. Een klassiek bomengrid (“plantage”) in combinatie met versmalling van de aangrenzende wegen legt opnieuw een relatie tussen het park en het historisch centrum langs de Schie. Hier wordt het voor heel Schiedam belangrijke oorlogsherdenkingsmonument geplaatst.

Zichtbaarheid en openheid zijn een belangrijk uitgangspunt om de samenhang terug te brengen in het ontwerp voor de Plantage: het parkeren wordt uit het park geplaatst , beplanting selectief verwijdert en de bestaande slingerende padenstructuur doorgetrokken. Het bestaande openluchttheater wordt verplaatst en als nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en voor Schiedam vormgegeven.

De staart van het park wordt een openbare plek met een uitzichtpunt over de Buitenhaven naar de Nieuwe Maas.