bosspeeltuin maximapark
opgave
inrichting en uitvoeringsbegeleiding bosspeeltuin Maximapark
opdrachtgever
Gemeente Utrecht
ontwerp
2008-2010
realisatie
vanaf 2010-2011
in samenwerking met
Stichting vrienden van het Maximapark
onder supervisie van
west 8

De Bosspeeltuin in het Maximapark is dé grote speeltuin in hét Maximapark. De speeltuin is conform het plan van West 8 een verborgen paradijs in het bos: een 2 meter hoge haag met hek in de vorm van een blad omgrenst een open plek in het bos van het Binnenhof. De beleving van de gelaagdheid van een bos is als het uitgangspunt voor het ontwerp van de speeltuin gekozen.

De Bosspeeltuin bestaat uit twee sferen: het Speelbos en de Ruige Rand. In het Speelbos worden speeltoestellen voor kinderen tot 12 jaar met elkaar verbonden door een zwevend en in hoogte variërend boomstammenpad: de Ruggengraat. Hoe verder je het boomstammenpad op durft, hoe hoger het speeltoestel wordt.

Het pad wordt aangezet door een reeks verticaal geplaatste boomstammen die zich op bepaalde plaatsen opent en verdicht. Lopend over het boomstammenpad blijft het uitzicht op de speeltuin verrassen.

De Ruige Rand vormt de overgang naar het bos. Dit deel van de speeltuin heeft hoog gras met kruiden en bloemen en is beplant met struiken. Kinderen kunnen hier op avontuur: ze kunnen zich verstoppen of verrassenderwijs met de her en der geplaatste klanktoestellen in aanraking komen.

De arena is de verbinding tussen het Speelbos en de Ruige Rand: het is een openluchttheater met bedriegertjes. De waterstralen komen op onvoorspelbare tijdstippen omhoog en vormen een waar speelspektakel.

Om de bossfeer te nadrukken is er gekozen voor houten speeltoestellen. De meeste toestellen zijn opgebouwd uit houten stammen en vormen een eenheid met de stammen langs het pad. Belangrijk uitgangspunt bij de keuze van de toestellen is de duurzaamheid, de veiligheid maar ook de toepassing van FSC-hout.

Het ontwerp is opgesteld door één op één, stadslandschappen in overleg met gemeente Utrecht, projectbureau Leidsche Rijn, West 8, de ‘Stichting Vrienden van de speeltuin Binnenhof’, omwonenden, ‘Vrienden van het Leidsche Rijn Park’ en natuurlijk de kinderen uit Leidsche Rijn.

opening bosspeeltuin Maximapark op youtube