masterplan Inverdan
opgave
ontwerp van een landschappelijk raamwerk
opdrachtgever
gemeente zaanstad
ontwerp
2003
in samenwerking met
Reitsma Stedebouw, AF Urban Architecture
Soeters Van Eldonk Ponec architecten
AF urban architecture, Ingeborg van Lieshout, Thierry Labbé

Inverdan heet het centrumplan van Zaanstad. Het bestaat uit een sterke hoofdstructuur waarbinnen diverse strategische ingrepen aan elkaar worden gekoppeld. Het Inverdan- project maakt een onderbenut deel van de stad (tussen het NS- station en het stadscentrum) tot een economisch en sociaal knooppunt, een centrum van kennis en cultuur. Nabij het station verrijzen gebouwen met een belangrijke sociale functie zoals een nieuw stadhuis en een nieuwe bibliotheek. Daarnaast moet het water dat in deze eilandenstad zo belangrijk is, weer zichtbaar worden en dooraderen tot in het centrum.

Een zo ingewikkelde opgave vraagt om samenwerking tussen gemeente, stedenbouwkundige als regisseur, architectenbureaus voor de deelopgaven en landschapsarchitect als specialist. De gezamenlijke visie kan worden samengevat in drie punten: netwerken worden hersteld en versterkt, bestaande barrières geslecht en de stad wordt stadser.

Als landschapsarchitect zetten wij in op het blauwe netwerk. Daaraan koppelen we de wegen en parken. Zo ontstaat steeds een ander profiel; een andere ervaring van het Zaanse landschap.