Land van Noord
opgave
ruimtelijk strategische scenario’s voor de ’sportdriehoek’
opdrachtgever
Projectbureau Centrum Amsterdam Noord
ontwerp
2004
in samenwerking met
Reitsma Stedebouw
Franz Ziegler bureau voor Architectuur en Stedenbouw

In een drietal ruimtelijk strategische scenario's worden toekomstige modellen voor de herontwikkeling van de bestaande rioolwaterzuivering en sportvelden ten noorden van de A10 geschetst. Terwijl de kop van Amsterdam Noord aan het IJ al een duidelijk groen gezicht heeft, is deze kop in de richting van Purmerend nog ongedefinieerd.

De inzet is op rust en recreatie, als tegenwicht voor de drukte en bedrijvigheid die de rest van de stad domineert. De visie sluit aan op het omliggende landschap en legt een raamwerk neer van geasfalteerde routes en paden voor fietsers en skaters. Ook is er ruimte voor grootschalige sportvoorzieningen op wijk- en buurtniveau, die uiteindelijk zelfs van betekenis kunnen worden voor de hele stad en regio.

Het Land van Noord wordt de kop van het Central Park in Noord. Deze groene wig strekt zich uit over de hele Noordhollandsch Kanaalzone van het Ponthuis aan het IJ tot de sportdriehoek. Deze biedt als een balkon van de stad uitzicht over het drooggemaakte en verzonken Waterland.

Bepalend voor de vormgeving van het terrein is de sportas. Daaraan is plaats voor een zwembad, tennisbanen en schooltuinen. Oefenruimtes en fitnessstudio’s kunnen hun plek vinden in de oude watertrommels van de voormalige zuivering. Op hoger niveau wordt een nieuwe atletiekbaan gesitueerd en er is zelfs ruimte voor een schaatsbaan, als aanvulling op of ter vervanging van de oude Jaap Edenhal. Door schaatsbaan en zwembad bij elkaar te leggen kan restwarmte van de een gebruikt worden voor verwarming van de ander. En door in het zwarte asfalt over het hele terrein warmtesensoren te verwerken kan veel energie gewonnen worden zodat het terrein in zijn eigen behoefte voorziet. Voeg daarbij ook nog een lange strook nutstuintjes en het Land van Noord geeft de stad een extra dimensie. Een aanvulling die met de instelling van de rode contour vooralsnog de planfase echter niet zal ontgroeien.