belvedere
opgave
onderzoek naar betekenis van openbare ruimte in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam
opdrachtgever
Stimuleringsfonds voor de architectuur, Technische Universiteit Delft
ontwerp
2005-2007
in samenwerking met
bastiaan kwast photography
olga russel, stedenbouwkundige

De openbare ruimte van de Westelijke Tuinsteden wordt gekenmerkt door drie kernwoorden: schoonheid, weidsheid en groen.

Hedendaagse stedelijke vernieuwers herkennen en erkennen de bijzondere kwaliteit van dit stedelijk landschap in Amsterdam Nieuw West onvoldoende. De openbare groene ruimte wordt juist als negatief en anoniem ervaren: waterlopen hebben geen naam.

De unieke samenhang tussen woning-bouwblok-hof-straat-plantsoen-park, en de visuele dynamiek van de openbare ruimte die kenmerkend is voor woonwijken gebaseerd op de CIAM-gedachte, dreigt hierdoor voorgoed te verdwijnen.

Met het onderzoek “Waar het water geen naam heeft” wordt deze samenhang ontleed en samengevat in een bouwdoos van ontwerpelementen voor de openbare ruimte. Het onderzoek is vanuit cultuurhistorisch en landschapsarchitectonisch perspectief uitgevoerd met een subsidie van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (Belvedèreprogramma) de TU Delft (vakgroep landschapsarchitectuur).

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gepresenteerd aan de stadsdelen van Amsterdam Nieuw West en getoetst in een reeks van workshops georganiseerd door het stadsdeel Slotermeer-Geuzenveld.

In 2010 zijn in Garage Notweg de resultaten van de studie voor een groter publiek tentoongesteld. Met 6 fietsexcursies door Nieuw West hebben bewoners en belangstellenden kennis kunnen nemen van de thema’s in de openbare ruimte van West.