kindermiddag

“bewoner- en kinderinspraak”

Eén op één stadslandschappen heeft in opdracht van Stadsdeel Osdorp een aantal workshops over de herinrichting van de openbare ruimte op het Funke Kupper terrein georganiseerd.

In de eerste workshop is aan de bewoners een aantal voorstellen gepresenteerd hoe de speelterreinen, zitplaatsen en het groen eruit zouden kunnen komen te zien. De bewoners waren gevraagd hun mening te geven en suggesties te doen.

Een tweede workshop was een speciale middag voor kinderen en jongeren uit de buurt. Op speelse manier dachten zij mee over de manier waarop hun speelplek eruit komt te zien.

naar het project funke kupper terrein, osdorp

complex 52

“publieksbijeenkomsten complex 52”

Voor het inrichtingsplan van complex 52 wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de wensen van de omwonenden. In een eerste bijeenkomst werden alle ideeën verzameld. Op basis daarvan heeft één op één stadslandschappen een voorlopig ontwerp gemaakt. Tijdens een gezellige middag op het terrein presenteerde één op één dit ontwerp en werd de bewoners gevraagd hierop te reageren.

naar het project buurttuin complex 52, beverwaard rotterdam

bouwspeeltuin vleuterweide

“bewoner- en kinderparticipatie bij het inrichten van speelplaatsen in vleuterweide”

Voor alle inrichtingsplannen van de speelplaatsen in Vleuterweide is rekening gehouden met de (toekomstige) gebruiker. Eén op één stadslandschappen heeft de betrokken bewoners via enquêteformulieren ondervraagd. Op basis van de uitslagen zijn de speelplaatsen ingericht.

naar het project vleuterweide, leidsche rijn