Groene 3-hoek Park Kethel
opgave
visie ontwikkeling groene 3-hoek Park Kethel
opdrachtgever
Gemeente Schiedam
ontwerp
2008-2009

Park Kethel is op dit moment een drukbezocht maar weinig zichtbaar park in het noorden van Schiedam. Entrees naar het park zijn verstopt achter bosschages, routes hebben geen aansluiting met de omgeving.
Eén op één stadslandschappen zet groen programma in om Park Kethel weer een zichtbare relatie met omringende buurten, het oude dorp Kethel en het winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam Noord te geven.

De huidige parkachtige invulling van het gebied wordt omgevormd tot een invulling met velden, die aansluiten bij het historische landschappelijk karakter van park Kethel. Op smalle kavels, van elkaar gescheiden door watergangen, ontstaan landjes met tuinen, boomgaarden, vlindertuinen, kruidentuinen, speelvoorzieningen, hakhoutbosjes enzovoorts. Door te kiezen voor kavels is er ook een mogelijkheid gecreëerd om het groene programma gefaseerd te ontwikkelen.
De groene 3-hoek, park Kethel, wordt door middel van thematische routes met de omliggende buurten en het aangrenzende landschap van Midden-Delfland gekoppeld. Zo is er een educatieve route, groene route, culturele route en lange afstandsroute ontworpen. Groen programma langs de routes ondersteunt het gekozen thema en geeft kleur aan de lange lijnen in Schiedam Noord.