Invasion auf Westend
opgave
ontwerpcompetitie voor de herinrichting van een brugdek op een voormalig congreshallenterrein
uitschrijver
Stadt München
ontwerp
2003
in samenwerking met
Ingo Vetter (kunstenaar), Anette Weisser (kunstenaar), Olga Russel (stedenbouwkundige)

De centrale openbare ruimte van een nieuw en exclusief woon- en werkgebied op een congreshallenterrein nabij het centrum van München is onderwerp van een prijsvraag. Het nieuwe woon- en werkgebied ligt, omringd door grote verkeerswegen, geïsoleerd tussen diverse arbeiderswijken. De centrale ruimte lijkt daardoor ontoegankelijk voor bewoners uit de omringende oude wijken en daarmee automatisch bezit te worden van de nieuwe bewoners uit het exclusieve woon- en werkgebied. De openbaarheid van de ruimte dreigt verloren te gaan.

Ons ontwerp kiest juist tegen isolatie van sociale groepen en voor confrontatie en samenleven . Dit bereiken we door twee ingrepen. Eerst wordt het dek door middel van duidelijk vormgegeven randen van het direct aangrenzende exclusieve woon- en werkgebied gescheiden. Aan de ene kant door een lage muur, aan de andere zijde door een welhaast ondoordringbare wal van hakhout. Daarna wordt het betondek voor iedereen uit de aangrenzende wijken toegankelijk gemaakt door de entree te koppelen aan een doorgaande route voor langzaam verkeer, fietsers, skaters, voetgangers.

Op het terrein gevonden voorwerpen zetten we in in het ontwerp. De dakconstructie van de te slopen congreshallen gebruiken we bijvoorbeeld om boven het hakhout een skywalk te construeren. Het betonnen dek blijft zichtbaar. De uitgangen van de parkeergarage die op dit moment als lege hulzen op het betondek staan worden strategische uitgiftepunten. Komen er tennisbanen dan leveren de supply-units tennisballen, komt er een fietsroute dan leveren ze bandenplak en routekaarten, ga je er wandelen dan kun je er bratwurst, koffie of water krijgen.

Alle groepen zijn welkom om het dek te gebruiken. Met behulp van welzijnswerk wordt het gebruik van het dek voor uiteenlopende wensen verder gestimuleerd. Het uiteindelijke beeld van het dek kan dan ook transformeren van een schapenweide tot skatebaan voor de plaatselijke jeugd tot tuin voor de direct omwonenden. De identiteit van de publieke ruimte wordt bepaald door de flexibiliteit van gebruik. Daarmee wordt publieke ruimte publiek domein.